Στηρίζω, εφαρμόζω, εκπληρώνω, συμβαδίζω, ταιριάζω

Personal tools