Πρόσβαση

From Terms

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Created page with 'πρόσβαση:access')
 
(15 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
-
πρόσβαση:[[access]]
+
<font size='3'> ''Αγγλικός Όρος :'' </font> <font size='5'>[[Access]]</font>
 +
 
 +
[[Category:All Technical Terms]]
 +
[[Category:Greek Technical Terms]]

Latest revision as of 12:31, 4 March 2010

Αγγλικός Όρος : Access

Personal tools