Επιλογή, τωρινή/τρέχων επιλογή

From Terms

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Admin (Talk | contribs)
(Created page with '<font size='3'> ''Αγγλικός Όρος :'' </font> <font size='5'>Selection, current selection</font> Category:All Technical Terms [[Category:Greek Technical Terms]…')
Newer edit →

Revision as of 13:05, 6 April 2010

Αγγλικός Όρος : Selection, current selection

Personal tools