Έκφραση λάμδα

From Terms

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
έκφραση λάμδα:[[lambda expression]]
έκφραση λάμδα:[[lambda expression]]
-
'''''Αγγλική Μετάφραση:''''' ''lambda expression''
+
'''''Αγγλική Μετάφραση:''''' ''lambda expression''<br>
'''''Γαλλική Μετάφραση:'''''
'''''Γαλλική Μετάφραση:'''''
[[Category:All Technical Terms]]
[[Category:All Technical Terms]]
[[Category:Ελληνικοί Τεχνικοί Όροι]]
[[Category:Ελληνικοί Τεχνικοί Όροι]]

Revision as of 09:24, 23 February 2010

έκφραση λάμδα:lambda expression

Αγγλική Μετάφραση: lambda expression
Γαλλική Μετάφραση:

Personal tools